Tietosuojalauseke

Alla kerromme siitä, miten Messe Frankfurt Exhibition GmbH:n Suomen edustaja Messeforum Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja ja mitkä ovat tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeutesi.

MESSEFORUM OY:N TIETOSUOJALAUSEKE
Päivitetty viimeksi  25.9.2019

Messeforum Oy on messualan asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Oman palvelutarjontamme lisäksi toimimme Messe Frankfurt Exhibition GmbH:n, NürnbergMesse GmbH:n ja Monaco International Clubbing Show’n (MICS) virallisina edustajina Suomessa.

Me Messeforum Oy:ssä arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi Messeforumin liiketoiminnassa.

Saat halutessasi lisätietoja siitä:

 • mihin voit olla yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
 • millaisia tietoja käsittelemme
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme tietoja ja millä perusteella
 • kuinka kauan säilytämme tietojasi
 • miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn
 • kenelle voimme siirtää tai luovuttaa tietoja
 • miten suojaamme käsittelemämme henkilötiedot
 • miten käytämme verkkopalveluissamme evästeitä

Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä tässä tietosuojalausekkeessa kuvaamassamme henkilötietojen käsittelyssä on Messeforum Oy.
Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:
Messeforum Oy
Kauppatie 8 B, 04340 Tuusula
p. 040 544 5577
info@messeforum.fi
www.messeforum.fi
Y-tunnus: 2273640-6

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Pyrimme kertomaan tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Tiedot yritysasiakkaistamme ja yhteyshenkilöistä:
  • Asiakasyrityksen tiedot, kuten nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, laskutus- ja
   maksutiedot, mahdollinen suoramarkkinointikielto.
  • Yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi, tehtävänimike/titteli, puhelinnumero,
   sähköpostiosoite sekä tiedot suoramarkkinointiluvista ja kielloista.
 • Markkinointitarkoituksiin käytettävät tiedot:
  • Henkilön nimi, yrityksen nimi, jota henkilö edustaa, tehtävänimike/titteli ja mahdollinen vastuualue, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot suoramarkkinointiluvista ja kielloista. Emme kerää markkinointiin käytettäviä tietoja kuluttaja-asiakkaista.
 • Tilaushistoriaa ja yhteydenottoja koskevat tiedot:
  • Osto- ja muuta tilaushistoriaa koskevat tiedot, kuten tiedot hankituista palveluista ja tuotteista sekä tiedot messuista, joihin henkilö osallistunut ajankohtineen.
  • Tiedot annetuista palautteista ja yhteydenotoista (lokitiedot yhteydenotoista, sähköpostikirjeenvaihto) sekä tiedot toimitetuista tarjouksista.
 • Automaattisesti kerätyt verkkokäyttäytymistiedot: Keräämme automaattisesti tietoja siitä,miten käytät palveluitamme (esim. vierailun kesto ja aika), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailet ja miten käytät tiedotteidemmesisältöä (kuten klikit ja historiatiedot). Tiedot kertyvät automaattisesti palvelinlokeihin ja yhdistetään käyttäjän päätelaitteelle asetettuun evästeeseen.

Keräämämme tiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä palveluamme käytät tai minkä tyyppistä tarjontaamme olet tilannut, emmekä välttämättä kerää kaikkea edellä mainittua tietoa.

Saamme keräämämme tiedot pääsääntöisesti henkilöltä itseltään, kun henkilö on meihin yhteydessä esimerkiksi täyttämällä yhteydenotto- tai tilauslomakkeen sivustollamme tai muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai puhelimitse. Saamme tietoja lisäksi, kun henkilö tekee kanssamme palveluitamme tai tuotteitamme koskevan sopimuksen. Saamme tietoja myös niiltä yrityksiltä, joita edustamme
Suomessa, siltä osin kuin kyse on yhteisistä asiakkaistamme (suomalaiset messuvierailijat ja näytteilleasettajat). Saatamme lisäksi kerätä tietoja yleisesti saatavilla olevista maksullisista ja maksuttomista lähteistä (kuten yritysten verkkosivut, Asiakastieto, PRH:n rekisterit jne.).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimuksen täyttäminen ja asiakkuuden hallinnointi: 
  Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut, sekä muuhun asiakassuhteen hallinnointiin, kuten yhteydenpitoon ja tiedotteiden lähettämiseen, laskutus- ja perintätarkoituksiin sekä asiakassuhteeseen perustuvaan suoramarkkinointiin, ml. sen kohdentaminen työtehtävien, tilaushistorian kiinnostusten kohteiden ja muiden saamiemme tietojen perusteella. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tehdä tarjouksen, täyttää sopimuksen, laskuttaa palveluistamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen ja asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin sopimukseen.
 • Suoramarkkinointi ja muu viestintä: 
  Käsittelemme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointia tuotteistamme ja palveluistamme (asiakassuhteen päättymisen jälkeen tai
  ilman asiakassuhdetta) ja muun tilaamasi viestinnän toimittamiseen (kuten uutiskirjeet), palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Voimme myös kohdentaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää työtehtävien, kiinnostusten kohteiden ja muiden saamiemme tietojen perusteella. Käsittelemme henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin oikeutetun edun
  perusteella. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatulla tavalla.
 • Suostumukseen perustuva käsittely: 
  Jos olemme pyytäneet suostumustasi tiettyä tarkoitusta varten, käsittelemme henkilötietoja näitä tarkoituksia varten suostumuksen perusteella. Voit
  peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa alla kuvatulla tavalla.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Voimme olla velvoitettuja käsittelemään joitakin henkilötietojasi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakassuhteeseen perustuvia henkilötietoja aina vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen 6 kuukautta, jonka jälkeen poistamme asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot kuten esim tiedot ostohistoriasta tai tarkat yhteystiedot, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää tietojen käsittelyä. Säilytämme tämän ajan jälkeenkin tiettyjä tietoja siltä osin kuin on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi (kuten kirjanpitolainsäädäntö). Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta voimme säilyttää yhteystietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointia alla kuvatun mukaisesti.

Säilytämme suoramarkkinointiin käsittelemiämme henkilötietoja (tiedot potentiaalisista asiakkaista) niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt
markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista,jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa oikeutettuun etuun  perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Viranomaisen yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Messeforum ei myy tai muuten luovuta tietojasi kolmansille osapuolille kuin alla mainituissa tilanteissa:

 • Messeforumin edustamat messujärjestäjät: Voimme luovuttaa henkilötietojasi
  edustamillemme messujärjestäjille heidän tarjoamiensa asiakaskutsujen lähettämiseksi ja asiakasohjelmien toteuttamiseksi sekä muuta mahdollista viestintää (kuten markkinointi) varten.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla .
 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olemme pyytäneet siihen suostumustasi ja olet sen antanut.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa järjestelyn osapuolille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Alihankkijat: Lisäksi käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, joilla voi olla palveluiden tarjoamiseksi pääsy henkilötietoihisi. Alihankkijoiden osalta olemme huolehtineet sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja. Henkilötietoihisi on pääsy ja tietojasi käsittelevät ne Messeforumin työntekijät, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana tiedot sisältävään järjestelmään, ja heitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmien laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.
Järjestelmät on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa tehdyissä tietojenkäsittelysopimuksissa sovitaan tiedon luottamuksellisuudesta ja tiedon suojaamisesta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Evästekäytännöt

Voimme kerätä palveluidemme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja automaattisesti palvelinlokien sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme automaattisesti mm. seuraavia tietoja:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto sekä
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Evästeiden avulla voimme muistaa rekisteröidyn kirjautumistiedot ja valinnat, kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä mahdollistaa käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöidyn mainonnan esittämisen palveluisamme sekä mahdollisten väärinkäytösten tutkimisen. Hyödynnämme evästeitä myös palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä
tutkiaksemme sitä, onko markkinointisähköposteja tai uutiskirjeistä avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjälle annetaan mahdollisuus kieltäytyä evästeiden asettamisesta selaimen asetusten avulla. Voit myös missä tahansa vaiheessa esim. tyhjentää evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin, jolloin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta ja aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.

Käytämme sivustollamme Google Analyticsia. Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Pyrimme myös informoimaan muutoksista palveluissamme.

Tämä sivusto käyttää evästeitä tarjotakseen sinulle parhaan mahdollisen selauskokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.  Lue lisää suomeksi